2022-12-09 21:47:08
Holas
Katilo išėjimas
Out:
71.0°
Užduota:
Oras: °
Yra:
43.5°
Lauke:
48.5°
20:16
Kaminas:
16.7°
In:
65.0°
-11.9°C
77%
19%
Δ6
Grindys: °


CLOSE
MENU