2021-05-07 16:53:39
Holas
Katilo išėjimas
Out:
65.0°
Užduota:
Oras: °
Yra:
35.8°
Lauke:
35.0°
10:04
Kaminas:
33.0°
In:
26.7°
12.1°C
99%
0%
Δ38.3
Grindys: °


CLOSE
MENU