2022-12-09 22:22:09
Holas
Katilo išėjimas
Out:
70.6°
Užduota:
Oras: °
Yra:
48.6°
Lauke:
48.6°
20:51
Kaminas:
18.2°
In:
65.1°
-12.3°C
74%
22%
Δ5.5
Grindys: °


CLOSE
MENU