Open image
 
CURR MIN AVG MAX
19.0 26.9 41.6 Kamino temp.
7.0 10.2 12.7 Lauko temp.
CLOSE
Katilo Out
Katilo In
Į radiatorius
Kamino temp.
Lauko temp.
Kambario temp.
Ladomato siurblys
Cirkuliacinis siurblys
Katilo degiklis off
Katilo degiklis on
NO termo galva
Kolektorius
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Proporcinis PID1 išėjimas %
Kintamasis "Katilas dega"
[LdS]
Užduota ladomato temperatūra
Ladomato procentai
Ladomato pavara
Cirkuliarkes pavara
MENU