2022-12-09 22:53:06
Holas
Katilo išėjimas
Out:
58.0°
Užduota:
Oras: °
Yra:
46.5°
Lauke:
48.7°
21:23
Kaminas:
17.5°
In:
57.7°
-12.4°C
100%
0%
Δ0.3
Grindys: °


CLOSE
MENU