2019-10-19 03:00:52
Holas
Katilo išėjimas
Out:
47.5°
Užduota:
Oras: °
Yra:
21.8°
Lauke:
48.3°
02:20
Kaminas:
-118.6°
In:
46.1°
10.5°C
0%
0%
Δ1.4
Grindys: °


CLOSE
MENU