2019-01-22 17:49:02
Holas
Katilo išėjimas
Out:
57.7°
Užduota:
Oras: °
Yra:
54.5°
Lauke:
53.6°
18:25
Kaminas:
77.8°
In:
50.8°
-3.5°C
33%
71%
Δ6.9
Grindys: °


CLOSE
MENU