2019-05-27 12:07:13
Holas
Katilo išėjimas
Out:
17.1°
Užduota:
Oras: °
Yra:
17.4°
Lauke:
41.5°
13:05
Kaminas:
-127.2°
In:
16.7°
15.1°C
0%
0%
Δ0.4
Grindys: °


CLOSE
MENU