2019-04-22 03:06:46
Holas
Katilo išėjimas
Out:
48.7°
Užduota:
Oras: °
Yra:
25.1°
Lauke:
49.9°
03:05
Kaminas:
-119.1°
In:
47.5°
4.1°C
0%
0%
Δ1.2
Grindys: °


CLOSE
MENU