2020-09-20 13:50:51
Holas
Katilo išėjimas
Out:
16.1°
Užduota:
Oras: °
Yra:
16.1°
Lauke:
43.9°
12:48
Kaminas:
17.5°
In:
16.1°
15.7°C
100%
0%
Δ0
Grindys: °


CLOSE
MENU