2020-01-27 02:49:34
Holas
Katilo išėjimas
Out:
80.0°
Užduota:
Oras: °
Yra:
49.6°
Lauke:
48.3°
02:36
Kaminas:
150.7°
In:
73.3°
2.6°C
30%
29%
Δ6.7
Grindys: °


CLOSE
MENU